პროდუქტის დაბრუნება-გადაცვლა

მოცემული დოკუმენტი წარმოადგენს “წესები და პირობების” შეთანხმების ნაწილს, რომელიც წარმოადგენსშეთანხმებას მომხმარებელსა და კომპანიას შორის.

პროდუქტის გადაცვლა შესაძლებელია შეკვეთის დასრულების (პროდუქტის მიღების) შემდეგ, 7 სამუშაო დღის განმავლობაში.

პროდუქტის გადაცვლის მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს: პროდუქტის ქარხნული წუნი, ქარხნული დეფექტი.

კომპანია იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს პროდუქტის გადაცვლაზე, თუ

  • დაბრუნების დროს მოხდა პროდუქტის დაზიანება
  • პროდუქტს არ აღმოაჩნდა დეფექტი
  • დაზიანდა პროდუქტის შეფუთვადაკარგულია ეტიკეტი
  • პროდუქტს აღმოაჩნდა მოხმარების/ცვეთის ნიშნები
  • პროდუქტს დაკარგული აქვს სავაჭრო სახე
  • პროდუქტი ფასდკალებით იყო შეძენილი

პროდუქტის გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე პროდუქტზე,  იმ შემთხვევაში თუ არ არის პროდუქტი შესაძლებელია ნივთის უკან დაბრუნება ან გადაცვლა მსგავს ნივთზე.

პროდუქტის გადაცვლა არ მოხდება, თუ მოცემული პროდუქტი აღარ არის გაყიდვაში, ამ შემთხვევაში კომპანია აანაზღაურებსმომხმარებლის მიერ გადახდილ თანხას.

პროდუქტის დაბრუნების ხარჯები და უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს, მომხმარებელი ვალდებულიაკომპანიას მიაწოდოს დაუზიანებელი პროდუქცია (გარდა იმ დეფექტისა, რომელსაც აღმოაჩენს).

მომხმარებელმა აუცილებლად პროდუქტთან ერთად უნდა წარადგინოს/გამოაგზავნოს ჩეკი და ინვოისი (ელ-ფოსტაზე მიღებულიწერილი) ან ქვითარი ( ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორების).

პროდუქტის დასაბრუნებლად მოთხოვნა უნდა გამოიგზავნოს  ელ-ფოსტაზე info@gadget.com.ge  ან წერილობითი სახით კომპანიის სახელზე.

კომპანია პროდუქციას არ იბრუნებს უკან იმ შემთხვევის გარდა როცა შესყიდული პროდუქტი არის წუნდებული და კომპანიას არ გააჩნია იგივე ან მსგავსი პროდუქტი ჩასანაცვლებლად.

კომპანია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს, მომხმარებლის გაფრთხილების გარეშე, განაახლოს/შეცვალოს ან გააუქმოსმოცემული შეთანხმება.

 შპს ლიზის ადმინისტრაცია

%d bloggers like this: