Bluetooth Handsfree


45.00 

შეფუთვის სტილი

გაითვალისწინეთ ფოტო სურათი არის ილუსტირებისთვის დიზაინი იქნება შესაბამის კატეგორიას მორგებული

შეფუთვა გოგონებისთვის (10.00 )

შეფუთვის სტილი

შეფუთვა გოგონებისთვის (10.00 )

55.00 

სასაუბრო დრო 15სთ

მუსიკის დაკვრა 15 სთ

დატენვის დრო 2სთ

გადაცემის დიაპაზონი 10მ